Orientering

Virksomhedsoplysninger

Empatiskcoach.dk

Grønsundsvej 277

4800 Nyk.f.

CVR nr.: 33821034

 

 

Behandling af personlige oplysninger

Personlige oplysninger, såsom, navn, adresse, tlf.nr og e-mail, bruges kun i forbindelse med virksomheden empatiskcoach og hjemmesiden hundogtrivsels.dk ydelser, workshop, arrangementer og kurser.

Betalingsoplysninger og fakturer gemmes i 5 år, og videregives til bogholder og revisor.

Tilmelding til arrangementer, kurser og workshop er bindende

Tilmelding sker via hjemmesiden. Empatiskcoach.dk, eller hundogtrivsel.dk og gennem easyme bookingsystem

 

Refusion

Indbetalte beløb for kurser arrangementer og workshop refunderes via bankoverførsel ved afbud pga.længerevarende  sygdom senest 3 dage før. Evt. afbud skal ske skriftligt til virksomheden lagroz.dk.

Ved fortrydelse kan der afbestilles op til 14 dage før kursus start, hvor der gives 100% fuld refusion. Herefter fratrækkes et gebyr på 350 kr. for kursus eller workshop

 

Ydelser

Ved ydelser som adfærdsbehandling og personlig træning skal det fulde beløb betales senest den dag ydelsen foregår.

Der betales for kørsel pr. påbegyndt kørt km T/R

 

Kursus og arrangementer

Der kan betales det fulde beløb for kursus og arrangementer, er kursus beløbet større end 1200 kr. kan der aftales ratebetaling. Her fratrækkes det pågældende beløb på Visa/dankort endten hver 31. dag, fra 1. betalingsdato, eller fra sidste bankdag i måneden og i det antal rater der er aftalt. Ved rate betaling tillægges der et administrations gebyr

Der kan gennem zoom og skype undervisning blive videooptaget med elevers samtykke


Afbud

Alle afbud for hele kurser og arrangementer, skal ske skriftligt enten pr. brev eller pr. mail. Dato for modtagelse er gældende.

Ved afbud tidligere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales indbetalt beløb, fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 350 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusprisen ikke mm. Der er lavet en aftale med empatiskcoach.dk.


Aflysning af kurser fra virksomheden Empatiskcoach.dk

Gennemførelse af hvert enkelt kursus afhænger af antallet af tilmeldinger. Ved aflysning af et kursus får de tilmeldte besked før kursusstart, og der gives 100% refusion.

 

Brugsret:

Kursus og undervisning materiale som udleveres fra virksomheden lagroz.dk. Må udelukkende kun bruges af dig som deltager, det er ikke tilladt at dele, kopierer eller udlåne disse materialer uden aftale med lagroz.dkDATA

 

Behandling af oplysninger:

I forbindelse med en konsultation hos virksomheden lagroz.dk vil der blive indsamlet oplysninger til brug for videre behandling.

Personoplysninger der vil blive opbevaret er: Navn, adresse, tlf, nr, mailadresse, betalingsoplysninger


Følsomme personoplysninger.

Helbredsoplysninger, fortrolige oplysninger om symptomer, medicin, tidligere operationer, relevant historik, adfærd,  der nedskrives et kort resume efter behandlingen som føres i journal, og gemmes i 3 år. Oplysninger kan med klients samtykke videregives til andre relevante sundhedspersoner hvis det er relevant for selve behandlingen.

Klienter kan til enhver tid få egen journal at se.

Formål med behandlingen og opbevaring af personoplysninger, er at behandler skal kunne udføre en så optimal behandling af klientern som mulig.

Jounal skrivning sker, så en behandling kan følges op.


Journalføring

Alternativ behandling hvor der skrives journal, sker med KST (kranio sakral) Bachs terapi, hypnoterapi, NLP,  hundeadfærdsbehandling, samt healing og telepati.

Ved clairvoyance kan det med klientens samtykke blive optaget på computer


Tavshedspligt

Behandleren må ikke videregive personoplysninger om klienten til tredjemand. Personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, personlige forhold etc. må ikke formidles videre til andre, hverken mundtligt eller skriftligt uden samtykke fra klienten. Videregivelse af enhver anden personoplysning til tredjemand må alene finde sted, såfremt det udtrykkeligt er tilkendegivet af klienten.

 Efter unødvendigt formål med at gemme personoplysninger skal de slettes, og destrueres, elektroniske personoplysninger på filer slettes og tømmes fra papirkurven. Personoplysninger slettes efter 3 år.


Afregningsformål

Ved afregning bruges der mobilepay, easyme betaling, konto hos Danske bank, eller kontant afregning. Oplysninger videregives til relevante bogholder, revisorer.


Frivillighed.

Person oplysninger gives frivilligt, du er ikke forpligtiget til at give disse oplysninger, konsekvensen af manglende personoplysninger, vil medføre at der kan være tilfælde hvor undersøgelse og behandling ikke kan igangsættes.


Data

Person oplysninger der opbevares på behandlers computer skal være forsvarligt sikret med anti virus program og adgangskode, som kun kendes af selve behandleren, denne må ikke overlades til andre, og skal ændres jævnligt. Personoplysninger gemmes i en mappe i et aflåst skab, gemmes oplysninger på USB stik opbevares det ligeså i et lukket og aflåst skuffe eller skab, samt der vil være online booking system gennem Easyme hvorfra der også udsendes faktura, og bookingsystem på hjemmesiden empatiskcoach.dk hvor klientens navn, adresse, tlf.nr og mail samt dato og tidspunkt vil blive booket og opbevaret så længe at disse oplysninger er relevante i forhold til behandlingerne. Navn og adresse vil blive opbevaret til fakturering og max. 5 år.

Personoplysninger gemmes i 3 år efter sidste behandling, du har retten til indsigt i egne personoplysninger, og kan få evt. ukorrekte oplysninger rettet, og du har retten til at få slettet oplysninger. Dog med forbehold for anden gældende lovgivning indenfor journalopbevaring og regnskab hvor det ofte er nødvendigt at gemme journalen i 5 år.


Data ansvarlig er

Lene Lagroz som har adgang til dine persondata

Alle behandlinger foregår under tavshedspligt.

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Virksomhedens adresse oplysninger

Grønsundsvej 277, 4800 Nyk.F